Kollager i Värtan. Konvertering av oljelager under jord - från idé till färdig anläggning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Värtaverket i Stockholm är beläget inom Stockholms kärna känsligt
inklämt mellan bostadsområdena i Hjorthagen, Gärdet och
Lidingö och förser stadens centrala och norra distrikt med
fjärrvärme.
över 100.000 hushåll är beroende av anläggningen i Värtan som förutom fjärrvärme även producerar elkraft. Total producerad effekt vid verket uppgår idag maximalt till c:a 1300 MW varav c:a 200 MW avges som elkraft. Detta utgör c:a 50% av den effekt som ägaren Stockholm Energi kan producera vid sina anläggningar inom Stockholm.

« Tillbaka