Klassning av bergskärningar med Rasriskrankningssystemet RRRS, erfarenheter och förväntningar

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Rasriskrankningssystemet RRRS är ett riskbaserat system som används för
att kunna prioritera bland bergskärningar som är i behov av underhållsåtgärder.
Vägverket Region Stockholm har påbörjat en inventering och klassning
av bergskärningar utmed vägarna inom sitt förvaltningsområde, Stockholms län. Systemet går ut på att vägarna inventeras genom filmning och bergskärningarnas lägen och längder dokumenteras. Nästa steg är att grovklassa skärningarna genom att uppskatta värden på följande faktorer: • mängden löst berg (kvantitet), • rasrisk (kvalitet), • risken att ett bergras når vägbanan (kontribution) • konsekvensen av ett ras (konsekvens). Produkten av dessa faktorer resulterar i ett risktal. I praktiken utförs grovklassningen av en inspektör som utför mätningar och skattningar från vägkant. Under 2008 och 2009 har RRRS inventering och grovklassning tillämpats på ca 40 vägar nästan två tusen bergskärningar i Stockholms län. Resultat baseras på en genomgång av ca 400 grovklassningar var inspektören i 90 % av fallen nöjd med resultatet som levererades via RRRS-systemet. i övriga 10 % skedde en omklassning av skärningen till en annan klass. Det var vanligare att klassa upp skärningar än att tilldela dem en lägre klass. Enligt RRRS-systemet sållas skärningar med höga risktal ut för detaljklassning. Systemets detaljklassningsmoment har hittills inte prövats på tillräckligt många skärningar för att en bra utvärdering av dess funktion kan göras.

« Tillbaka