Kemi Finland, underjordiskt gruvprojekt vid AvestaPolarit Chorme Oy

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2004
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
AvestaPolarit Chrome Oy, Kemi gruva bryter kromit malm och producerar styck malm och finmalt kromit
koncentrat till ferrokrom smältverket i Torneå. Brytningen av kromit malm startade i 1968 från dagbrottet.
Livslängden av dagbrottet närmar sig slut och all malmproduktion vill ske från underjordisk gruva från år 2007. Under 1995-1997 blev en ramp och undersökelses ort till 300 nivå drevet för närmare undersökelse av förekomsten mellan dagbrottsbotten och 500 nivå. Mellan år 1999 och 2003 byggdes infrastruktur och malmtransport system av underjordisk gruva. Et komma två miljoner ton malm per år bryts med bench cut and fill metod. För att kunna förutse bergets egenskaper blev bergmassan klassificerat. Ett 3-D blockmodell som visar bergets hållbarhet konstruerades. Bergmekaniska undersökelser och simulationer gjordes av långvariga rum liksom kross anlägg och silor. Förstärkningsbehovet och metoderna av dessa rum planerades.

« Tillbaka