Kemano Completion Project - Utbyggnad av befintligt vattenkraftverk i British Colombia, Canada

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Canada är ett land som i många avseende liknar Sverige men
som också påverkas av grannlandet USA.
I Kemano, i indian- och vildmarkerna i det mycket natursköna
British Columbia, nära gränsen till södra Alaska,
bygger företaget Alcan ut en befintlig vattenkraftstation. Alcan är ett stort Canadensiskt aluminiumföretag som har en omsättning motsvarande c:a 50 miljarder svenska kronor. Åren 1988 och 1989 var Alcan det mest vinstrika av Canadas 1 000 största börsföretag. Är 1990 vände världsmarknaden för aluminiumbranschen liksom för många andra branscher, och åren 1990 och 1991 har inte givit Alcan samma position på rankinglistan över lönsamma företag.

« Tillbaka