Kärnkraftverk i Bergrum - en svensk exportvara

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Kärnkraften finns och kommer att vara en väsentlig energikälla långt in i framtiden.
I flera länder planeras för nya kärnkraftverk. Med erfarenheter från de allvarliga
olyckor som hänt i Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima är det idag ett faktum att riskerna för totalhaveri har underskattats. Under 1960 och 1970-talet utförde svenska bergbyggnadstekniker olika förslag till bergrumsförläggning av såväl hela kärnkraftverk som lagring av utbränt kärnbränsle. Förläggningen av svenska kärnkraftverk i bergrum valdes bort av kostnadsskäl. Mot bakgrund av de stora ekonomiska konsekvenser som det senaste haveriet i Fukushima fått och får för Japan måste man ställa frågan – finns det några kostnader som är för höga om en härdsmälta kan undvikas – eller om en härdsmälta blir ett faktum - då helt kan isoleras från omvärlden genom att det byggts i ett bergrum långt under markytan ? Innehåll: • Tidigare utarbetade förslag till bergrumsförläggning • Olika haveriorsaker som kan undvikas eller begränsas vid bergrumsförläggning • Avställning efter totalhaveri eller efter utgången ”Livstid”. • Kan Svensk bergbyggnadsteknik bli en exportvara?

« Tillbaka