Kapacitetsborrning för speciella tunnelarbeten i Skandinavien

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid tester gjorda i Tamrock's testgruva i mitten av 80-
talet fastställdes att det var möjligt att uppnå borrsjunkning
i området 3m/min i hårt, nordiskt grundberg
med hydraulisk borrmaskin. Problemet var att vid en
"turboladdning" av ett konventionellt borrsystem blev resultatet att såväl borrsystemet som borrstålet bröts sönder. Med denna bakgrund beslutades därför att Tamrock skulle starta från början och utveckla ett borrsystem med följande målsättningar: 50% snabbare borrsjunkning men inte på bekostnad av borrstålsekonomin. Mindre stilleståndstid genom snabbare operationer, bättre pålitlighet och enklare servicerutiner. Prototypen började testas på fältet vid Tara Mines i Irland 1989. Den första enheten levererades till kund i årsskiftet 1989-1990. Det nya borrkonceptet hade flera barnsjukdomar, borrsjunkningen höll planerad målsättningsnivå men målet för tillgänglighet och underhåll nåddes inte. Detta krävde vidare utveckling. Resultatet av denna ut veckling är nu testad och resultaten visar att en ny nivå inom borrteknologin är nådd.

« Tillbaka