Järnvägstunnel Hede-Älvängen under byggnation med nydesignad fyrbomsrigg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2011
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Veidekke startade under mars månad 2010 upp bygget av en dubbelspårstunnel
på sträckan Göteborg – Trollhättan. Arbetena omfattar en huvudtunnel på 130 m2
med en längd av cirka 1,7 km. Därtill kommer en access och evakueringstunnel om
cirka 60 m2 med en sammanlagd längd av 1,2 km. Det totala berguttaget är cirka 290 000 m3. På arbetet har man satt in en nyskapad 4- booms rigg från Atlas Copco. Riggen har gemensamt tagits fram av Atlas Copco och Veidekke. Huvudsyftet med riggen är att den skall snabba upp borrning av injekteringshål, ge ett bättre arbetarskydd samt ge en mer konkurrensmässig produktion. Till dags dato har mindre än 10 % av kontrakterade volymen tagits ut men erfarenheterna av borriggen är positiva. Man kan säja att de synes leva upp till förväntningarna. Förutom beskrivning av projektet och riggen kommer styrkta produktions och kvalitets resultat att redovisas.

« Tillbaka