IT inom vibrationsmätning

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Informationsteknologins utnyttjande inom bygg- och anläggningsbranschen är ett intressant diskussionsämne och det exemplifieras här med hur vibrationsmätningar kan utföras med bättre utnyttjande av IT. Bergsäker har arbetat med ett system i vibrationskontrollen vid Lundbytunneln i Göteborg.

« Tillbaka