Injekteringens allt större betydelse vid tunneldrivning, metodutveckling

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1997
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Injektering kan definieras som :En injektion under tryck in i sprickor och håligheter i berg, jord eller artificiella strukturer. Beroende på injekteringsmedlets sammansättning och blandning reagerar det kemiskt och fysikaliskt och därigenom tätas ,förstärks eller stabiliseras strukturen.

« Tillbaka