Information om det nybildade Rock Tech Centre med översikt av aktuella projekt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Svenska gruvföretag är i det internationella perspektivet relativt små men är långsiktigt
konkurrenskraftiga genom goda geologiska förutsättningar och ett teknologiskt
ledarskap. RTC bildades av flera intressenter år 2005 för att öka utvecklingstakten inom det bergtekniska området. RTC har en uttalad ambition att vara internationellt etablerat inom några år. För närvarande (januari 2007) arbetar RTC med bättre och snabbare tunneldrivning, utveckling av förstärkningssystem, utrustningar för injektering, för skuthantering samt med utveckling av nya system för produktionsborming under jord. RTC agerar i nära samverkan med sina ägare och övriga intressenter för att förbättra företagens lönsamhet genom att identifiera bergtekniska problem, föreslå effektiva lösningar och sedan i samverkan införa lösningarna, se vidare www.rocktechcentre.se.

« Tillbaka