Indien bygger bergrumsanläggningar för råolja med svensk hjälp

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2010
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Indiens regering har beslutat att genomföra ett program för strategisk lagring
av ca 18 miljoner m3 råolja. Den första etappen på 6 miljoner m3 består av
tre anläggningar. Två av dessa, i Visakhapatnam (1.7 miljoner m3) på Indiens
östra kust och Padur (3 miljoner m3) på den västra kusten genomförs med stöd åt byggherren från en svensk konsultgrupp från SWECO, med underkonsulter från Skanska Teknik och Midroc Engineering. Den svenska konsultgruppens uppdrag omfattar design, framtagning av kravspecifikationer och förfrågningsunderlag, rådgivning vid upphandlingen samt deltagande i entreprenadstyrningen. Anläggningarna bygger på svensk tradition för lagring av olja i oinklädda bergrum. Designen har jämfört med de svenska anläggningarna utvecklats för att tillåta övertryck i anläggningarna och med system för hantering av vax- och slambildningsproblem. Berggrunden utgörs av granit och gnejs av yppersta kvalitet. Byggande av anläggningen i Visakhapatnam började i april 2008 och är nu inne i en intensiv fas med uttag av såväl takorter som pallar. Byggstart för anläggningen i Padur är planerad till februari 2010. Anläggningarna skall vara klara för drifttagning 2011 respektive 2013. Artikeln och föredraget kommer att beskriva design, riskhantering, bergprognos och kontraktets ”geotechnical reference conditions”, den mycket intressanta upphandlingen (där prisupphandlingen genomfördes över Internet i en så kallad reverse auction) samt erfarenheterna från byggandet så här långt.

« Tillbaka