IMPLEMENTERING AV 2:A GENERATIONENS EUROKOD INOM BERGBYGGANDE

Konferens / Conference
År / Year
2022
Sammanfattning / Summary
SE

IMPLEMENTERING AV 2:A GENERATIONENS EUROKOD INOM BERGBYGGANDE
I november 2020 publicerades de första kompletta utkasten till 2:a generationen av Eurokod inom geoteknikområdet (EN 1997-1, EN 1997-2 samt EN 1997-3). Dessa reviderade Europastandarder förväntas vara implementerade i branschen år 2026. Denna artikel belyser delar av det pågående arbetet inom Implementeringskommissionen för Europastandarder inom Geotekniken (IEG 2.0). Indelning i delområden som IEG 2.0 valt att fokusera på och etablering av arbetsformer för dessa områden presenteras. Inom varje delområden genomförs olika typer av projekt med syfte att bidra till en fungerande och kommunicerad standard i branschen. Konkreta exempel på projekt som pågår och som fångar upp de förändringar som blir med den nya generationen beskrivs. Vidare presenteras projekt som berör nya definitioner och beskrivningar som bedömts ha en stor nationell påverkan på bergbranschen. Under år 2021 utfördes i huvudsak projekt som berör grundläggande frågeställningar. Projekt som berör tillämpning och samordning startade under början av år 2022.

IMPLEMENTATION OF THE 2ND GENERATION OF EUROCODE IN DESIGN OF ROCK
In November 2020, the first drafts of the 2nd generation of Eurocodes in Geotechnical design (EN 1997-1, EN 1997-2 and EN 1997-3) were published. The 2nd generation will be fully implemented during 2026. This paper presents the ongoing work within the National commission for implementing Eurocode 7 (IEG 2.0). The focus areas for IEG 2.0 and the established forms of work for these areas are presented. IEG-projects, aiming at contributing to a functional and communicated standard, are performed within each focus area. Examples of projects that captures the changes and extent of the 2nd generation are described. Projects which consider new definitions and requirements which are deemed to influence designing in rock are presented. During 2021, projects which considers the basics and general principles have been performed. Projects that consider the application of Eurocode will start in beginning of 2022.

« Tillbaka