ICUTROC - "Jag skär berg". Nytt koncept för kontinuerlig fräsning av hårt berg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Underjords avverkning av berg för utvinning av malm och mineraler eller för byggande
av tunnlar och rum för vår infrastruktur är avgörande för samhällets framtida utveckling.
Kravet på högre produktivitet i kombination med förbättrad säkerhet och miljö har gjort att behovet av en kontinuerlig och mekaniserad avverkningsprocess alltmer ökar. Jämfört med borrning och sprängning bildas inga giftiga gaser eller nya sprickor i omgivande berg och byggnader när berget skärs. En exakt tunnelprofil kan bibehållas. Ett EUstött projekt med Sandvik och VOEST-ALPINE Bergtechnik: (VAB) som huvudpartners har under 3.5 år 1996-1999 arbetat med att utveckla hårdmetallen (HM) i fräsverktygen, hela skärteknologin samt en ny modifierad datoriserad 100 tons mobil fräsmaskin, en s.k. ,,Roadheader" (som har rörlig bom med roterande fräshuvud), med syftet att kunna lansera ett helt nytt fräsmaskinsystem som gör det möjligt att ekonomiskt avverka hårt berg. Målet var att kunna avverka berg med tryckhållfastheter på upp till 200 Mpa, vilket innebär dubbelt så hållfast berg i jämförelse med vad som tidigare var skärbart (Fig 1 ). De äldre typer av roadheaders och kontinuerliga brytningsmaskiner, s.k. continuous miners, har enbart använts för brytning av lösa mineraler som kol och salt samt att fräsa tunnlar i lös kalksten, skiffer samt lera. På nästa sida visas ett exempel på hur den nya ICUTROC roadheadem ser ut (Fig 2).

« Tillbaka