Hydraulisk uppfodring av berg

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
HUP
Sammanfattning / Summary
SE
Boliden har för närvarande 15 gruvor i produktion i Sverige, varav 14
är underjordsgruvor. Inom företaget pågår dessutom en intensiv utbyggnad
av nya och befintliga gruvor, vilket bland annat leder till att
en stor andel av den framtida produktionen kommer att ske från allt större djup med följande större problem och kostnader för upptransport av malm och gråberg till dagen. Vi har därför under de senaste åren utrett olika lösningar på problemet att uppfordra berg från stora djup och i följande föredrag skall jag redogöra för vårt arbete med ett av alternativen, nämligen det att hydrauliskt uppfordra berg (pumpning), HUP.

« Tillbaka