HX900 Cast in Carbide

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2012
Sammanfattning / Summary
SE
Sandvik kompositmaterial med ingjuten hårdmetall är ett unikt slitskydd som kombinerar
slitstyrkan hos hårdmetall med segheten i segjärn. Detta är en ideal
kombination
vilket resulterar i ett material som lämpar sig väl för de mest krävande slitagetillämpningar. Olika typer av hårdmetall kan användas beroende på typ av applikation såsom granuler, plattor och/eller solida hårdmetallsegment. Det är också möjligt att kombinera olika alternativ för optimerad prestanda. En annan parameter som kan varieras är valet av hårdmetallsort. Hårt och slitstarkt i kombination med seghet och formbarhet. HX900 har en slitstyrka som är jämförbar med solid hårdmetall och segheten motsvarar 80–90% av rent segjärn. HX900 kan tillverkas i många olika former och storlekar och har ett brett användningsområde. HX900 produkter används idag inom gruv- och mineralindustrin, stålverksindustrin, betongindustrin samt inom vägunderhållsbranchen.

« Tillbaka