Hur omöjliga sprängjobb blev möjliga vid Södersjukhuset, Stockholm

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Sammanfattning / Summary
SE
Mars 2015 påbörjade omfattande sprängningsarbeten för det nya akutsjukhuset
invid Södersjukhuset, mera känd som SÖS. Arbetet bedrevs i flera projektetapper
och avslutades hösten 2016. I detta föredrag beskrivs resan dit
och framförallt tekniska lösningar som möjliggjorde kostnadseffektivt losshållning med hjälp av bergsprängning. I föredraget ifrågasätts flera gängse sätt att bedriva projekterings- och planeringsmetoder. Artikelförfattaren har varit inblandat i de flesta sprängarbeten vid SÖS de senaste åren och reflekterar över varför inte konsulter, entreprenörer och byggherrar är mera kreativa i extremt känsliga bergsprängningsprojekt. De volymer som har schaktats i beskrivna projekt har varit dyra för beställaren men om allt skulle ha utförts vibrationsfritt då skulle investeringssumman ha varit mångfaldigt större. Beställare av alla arbeten vid Södersjukhuset har varit Locum, Stockholms Landstings fastighetsbolag.

« Tillbaka