Hur höga kvalitetskrav kan bergbyggarbranchen möta?

Konferens / Conference
År / Year
2010
Sammanfattning / Summary
SE
SKB genomförde 2008 en tunneldrivning på Äspö primärt för injekteringsforskning.
Detta gav goda möjligheter att prova hur långt det gick att komma i
borrprecision för att optimera konturhållning. Tunneln följdes sedan upp med
avseende på konturhållning. Posiva har genomfört en liknande tunneldrivning i ONKALO 2009 med syfte bl.a. att ta fram underlag till sprängdesign som minimerar sprängskadezon. Båda projekten har en sprängdesign baserat på att minimera sprängskador tillämpats. Artikeln kommer att sammanfatta och diskutera erfarenheterna avseende kvalitetsproblem som uppmärksammats i dessa projekt, samt i Swebrecs forskning. Erfarenheterna kommer att diskuteras utifrån aspekterna borrprecision, kontroll av laddmängd, samt upptändning. Artikeln kommer även att reflektera över kärnkraftindustrins krav på kvalitet i bergarbeten, relativt praxis i Finland och Sverige.

« Tillbaka