Hårdmetallverktyg för TBM

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
TBM
Sammanfattning / Summary
SE
Allt sedan den första TBMen presenterades har utvecklingen
gått mot kraftigare maskiner för att åstadkomma
högre indrifter. Den ökade matningskraften fick till
följd att verktygen överbelastades med lagerskador som
följd. För att komma till rätta med detta problem gjordes lagren och därmed rullarna större. Större rullar kräver i sin tur ännu högre matningskraft för att klara den högre indriften. I början användes rullar med 0 300 mm diameter idag erbjuds rullar med 0 500 mm diameter. Med denna utveckling som bakgrund startades ett utvecklingsprojekt inom Sandvik Rock Tools. Projektets mål var att ta fram verktyg som skulle ge betydligt bättre indrift än dagens standardrullar samtidigt som livslängden också skulle förbättras . Utvecklingsarbetet ledde efter en tid fram till en prototyp som uppfyllde våra höga krav.

« Tillbaka