Hantering av problem förorsakade av smällberg vid drivning av transportnivå i LKAB:s gruva i Malmberget

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid drivningen av den nya huvudnivån på 815 m avv i LKAB:s gruva i Malmberget har framdriften störts kraftigt på grund av smällberg. Här redogörs för problemen och de åtgärder som vidtagits av entreprenören, Vitåforsbyggarna, för att komma tillrätta med dem. Bland annat har avlastnings sprängningar använts. Våren 1985 fick konsortiet Vitåforsbyggarna, SKANSKA AB och SIAB, uppdraget att bygga den nya huvudnivån, M 85, på 815 m avv i LKAB:s gruva i Malmberget. Projektet omfattar 12,3 km ort med areor mellan 20 och 120 m2 medel- arean är 41 m2 . 5 km stigort med areor på 7,1 och 9,0 m för Alimak drivna stigar och 4,7 m2 för fullortsborrade stigar. För att påskynda färdigställandet kommer resterande stigar ca l 500 m att fullortsborras.

« Tillbaka