Hålnavigering med GPS teknik

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Positioneringsteknik med hjälp av GPS (Global Positioning System) har varit möjlig
sedan början på 80-talet. Tidigare var detta system knutet till den amerikanska armen,
men är idag "fri" för omvärlden att utnyttja. I dag finns det ett otal olika typer av GPSmottagare för olika sorters bruk. De flesta av dem används handhållet, och sitter även i många bilar idag. Man kan också köpa navigeringshjälpmedel till bilar och båtar idag för ett par tusenlappar. Men vad får man då för noggrannhet för dessa tusenlappar? Den är mellan 1-10 meter beroende på var man är och hur många satelliter som är tillgängliga. Att utnyttja en handhållen GPS-mottagare för att lokalisera förutbestämda borrhål är ju inte möjligt med denna typ av teknik. För att kunna nå den yttersta gränsen för noggrannhet, behövs det något mer avancerat, och denna teknik kallas R TK vilket betyder Real Time Kinematics. RTK bygger på att man räknar antalet vågor i satellitsignalen, och fastställer vid en given tidpunkt exakt var i själva vågen man befinner sig. Detta är det första steget mot stor noggrannhet. Sådana mottagare är relativt dyrbara, i alla fall i jämförelse med de enklare billiga handhållna varianterna. Men för att erhålla maximal noggrannhet behövs en referensstation, även kallad basstation. Basstationen monteras fast på en punkt, och konfigureras sedan på ett sådant sätt att dess position förblir låst. P.g.a diverse omständigheter så uppkommer felaktigheter i mätningarna, det kan bero på solstormar, atmosfäriska störningar mm. De olika GPS-systemen visar då fel, ibland upp till 2 meter. Men eftersom basstationen också får exakt samma fel, kan den jämföra den via antennen erhållna positionen med sin egen fastlåsta, och då räkna ut hur mycket felet är. Denna information, kallad korrektionsdata, skickas då till GPS-mottagarna via radiolänk eller via den kommunikation som valts på platsen. Det går t.ex även att skicka via GSM/GPRS. På vissa platser i Norge t.ex, sänds korrektionsdata via långvåg från norska kustbevakningen.

« Tillbaka