Gruvteknikens dagsläge i Australien - Intryck från en resa i november 1988

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Under tiden 10-27 november gjorde författarna en studieresa i
Australien med följande syften:
- Kartera utvecklingsstrategier, FoU-program och tekniknivåer
avseende gruvbrytning under jord i Australien.
- Speciellt kartera tekniknivå och kunskap inom sprängning och ortdrivning. - Delta på EXPLO 88, ett workshop anordnat av The Australian Institute of Mining and Metallurgy. EXPLO 88 behandlade ämnen som ligger mycket nära flera FoU-områden inom G 2000 däribland Fragmentering och Snabbortdrivning. - Studera organisationsformer, arbetsmetodik och samarbete för genomförande av stora utvecklingsprogram. - Lämna sammanfattande information om GRUVTEKNIK 2000 (Huvudstrategin, FoU-områden, projektrubriker och syften). Syftet var att få motparten att berätta om sina program och projekt och att få indikationer om var ett närmare utbyte av resultat kan vara lönande.

« Tillbaka