Grundvattnet på norra Gotland - undersökningar, slutsatser och skyddsåtgärder inför etableringen av ett 170 ha stort kalkstensbrott

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2013
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Föredraget kommer att ge en bild av Bungetäktens placering i förhållande till befintliga Natura 2000-områden. Vidare kommer kalkstenslagrens geologi/stratigrafi och hydrauliska egenskaper att presenteras. En redogörelse kring de erfarenheter från de hydrogeologiska undersökningar som genomförts på norra Gotland kommer att göras. I presentationen kommer även frågor kring vattenflöden och vattenkemi i samband med brytningen samt val av skyddsåtgärder att tas upp.

« Tillbaka