Grödingebanan - Banverkets största pågående nybyggnadsprojekt

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid årsskiftet 1994/95 kommer Stockholmsregionens järnvägsnät att ha utökats
med ett 3 mil långt dubbelspår. Då är nämligen Grödingebanan mellan
Flemingsberg och Jäma klar att tas i bruk. Det blir snabb~, fjärr- och godstågen
till och från Stockholm som ska trafikera de nya spåren. Därmed avlastas den nuvarande stambanan, vilket innebär att pendeltågtrafiken i södra regionen kan utvecklas.

« Tillbaka