Genomslag mellan Norrströmstunneln och tunnelbanans Blå Linje sommaren 2011

Författare / Author
Företag / Affiliation
NCC
Konferens / Conference
År / Year
2012
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ulrika Sandahl och Jan Uden har deltagit i projektet sedan marknads- och anbudsskedet
och arbetar idag med bl.a. med riskhantering, metodval, planering samt
genomförande av Norrströmstunneln. Under sommaren 2011 stoppade SL tunnelbanetrafiken på Blå Linje mellan Kungsträdgården och Rådhuset, vilket var en förutsättning för att kunna genomföra anslutningen till nya Station City och Järvabanans station vid T-centralen. Under 4 månaders avstängning har omfattande bergschakter och förstärkningsarbeten för genomslaget utförts med stor försiktighet. Allt med höga krav på riskhantering, hänsyn till 3:e man, brandskyddsåtgärder etc. något som förutsätter ett nära och förtroendefullt samarbete mellan berörda parter på alla nivåer. Norrströmstunneln är en samverkansentreprenad mellan NCC och Trafikverket och utgör den största av Citybanans entreprenader. Kontraktssumma ca 1,6 Mdr Kr. Arbetet har idag pågått i 3 år, ytterligare lite drygt 3 år återstår innan entreprenaden är klar.

« Tillbaka