Gasolterminaler i Karlshamn och Sundsvall

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Under åren 1988--89 byggdes två ca 50 000 m3 stora bergrumslager för LPG (gasol) i Sundsvall resp Karlshamn. Beställare var Neste Gas AB resp Terminalgas AB. 15 LPG Lagras under hydrostatiskt tryck, ca 90 m under grundvattenytan. Det var därför viktigt att grundvattensituationen stördes minimalt under byggtiden. Grundvattnet observerades brunnar från markytan samt i borrhål i tillfartstunneln. Några av borrhålen användes även för infiltration. Från tunneln, 20 m över rummet borrades en infiltrationsridå av borrhål över hela Lagringsutrymmet. Dessa hål för ut grundvattentrycket effektivt över rummet då tillfartstunneln vattenfylls. De används också för infiltration och kontroll under byggtiden.

« Tillbaka