Fullborrning under Stockholms city - Projekt Saltsjötunneln

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Fullborrningen under Stockholm City har nu avslutats. Arbetet med
borrningen har pågått ganska exakt 2 år. Efter en lång inkörningsperiod
med mycket av konstruktionsproblem på maskinen under första
året så kan vi nu konstatera att omkonstruktionen har gett önskat resultat. Första året klarade vi 2,5 km medan årets resultat är 4 km. Vi har fått en mycket välutbildad personal när det gäller kunskap om maskinens konstruktion och kapacitet, och vi är nu själva imponerade av det jobb som maskinen presterat. Jag skal 1 här ge en kortfattad beskrivning av våra erfarenheter kring projektet . Inom kort kommer en utförlig rapport från det forskningsuppdrag i Befos regi som har följt hela projektet och redovisar driftdata, geologi, hydrogeologi och miljö.

« Tillbaka