Frontlastares driftsäkerhet eller underhållsutveckling i praktiken

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1992
Sammanfattning / Summary
SE
Underhåll i gruvbrytningsbranschen har vanligen haft
som huvudinriktningar att hålla sj_g med stora reserver
och att så snabbt som möjligt reparera alla upptänkliga
fel.
Produktionsproblem har inte sällan beskrivits som låg
reparationskapacitet. På liknande sätt har gruvmaskinleverantörerna resonerat när maskiner konstruerats och tillverkats genom åren. Delsystem har ofta satts samman enbart med avseende på principiell funktion utan djupare tanke på helhetens uthållighet, reparerbarhet, standardisering osv - - undantag finns men de är inte många. Prestation och pris har varit och är fortfarande nyckelorden för köpare och säljare. Utebliven prestation har vanligen beskrivits som låg reparationskapacitet elier låg förmåga.

« Tillbaka