Från lunta till högprecisionssprängkapslar

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Svartkrutet uppfanns i Kina och år 1313 använde munken Berthold
Schwarz svartkrutet som pionjär i Europa. Svartkrut har använts
i militära applikationer ända sedan 1300-talet men det tog lång
tid innan människan utnyttjade dess sprängkraft t i 11 att sönderde la berg. Detta kan ha berott på den stora olycksrisken som fanns vid sprängning i berg. När svartkrutet användes som drivmedel till ammunition i kanoner och handeldvapen så kunde soldaten utan risk föra den brinnande luntan till fänghålet i vapnet och initiera svartkrutsladdningen. En för stor laddning eller materialfel kunde få -vapnet att explodera och sprida splitter runt omkring men nästan alltid så skickade laddningen iväg kulan i den riktning som vapnet pekade mot utan risk för soldaten. Det måste ha varit betydligt värre att initiera ett sprängborrhål fyllt med svartkrut. Om den som tände ej hann i skydd så var han både utsatt för tryckvåg och stenkast.

« Tillbaka