Från besiktning till renovering av Graversforstunnlarna, Norrköping

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Hösten 2007 fick Bergab i uppdrag av Banverket Investering att utföra inspektion av berget på ovansidan innertak
på tunnlarna samt inspektion av förskärningar och stödmurar och ta fram åtgärdsprogram för åtgärder.
Uppdraget var uppdelat i fyra steg: • Inspektion • Framtagande av åtgärdsprogram • Konstruktionsberäkning på innertakskonstruktionen • Projektering av förfrågningsunderlag / bygghandling Åtgärdsprogrammet skulle innefatta åtgärder för att säkra driften fram till år 2020. För att medverka med personal och maskiner vid besiktningarna anlitades Bergproduktion HB och för konstruktionsberäkningar och framtagande av åtgärdsprogram för stödmurar anlitades Vägverket Konsult.

« Tillbaka