Från berg till ballast. Den nya generationen simuleringsverktyg från Sandvik Mining and Construction

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Traditionellt har integreringen mellan bergbrytning (borrning och sprängning) och
ballastproduktionen (kross & sortering) pga. dess komplexitet varit ett svårhanterligt
dilemma.
Därför har Sandvik Mining and Construction tagit fram ett paket simulerings verktyg där varje ingående delprocess kan simuleras och beräknas, hela kedjan ut. Verktygen är ~Jdelade i två simuleringsmoduler kallade SIMQUARRY™ och PlantDesigner , I SIMQUARRY™ modulen modelleras själva bergtäkten, maskinpark och brytning planeras, här anges även ekonomiska förutsättningar. I PlantDesigner™ beräknas själva krossanlägningen. här kan man även göra en optimering utifrån givna förutsättningar Båda programmen kommunicerar med varandra och utbyter data som påverkar beräkningar utanför den egna modulen. SIMQUARRY™/PlantDesigner™ paketet är framtaget för att enkelt kunna förbättra hela processkedjan, typiska frågeställningar är kapacitetsberäkningar för olika maskinval, förbättringar av losshållningsprocessen, såväl tekniskt som ekonomiskt. Vinst och kostnads kalkyler, för olika ekonomiska scenarion, Med hjälp av integreringen mellan SIMQUARRY™/PlantDesigner™ är målet en total teknisk-ekonomisk optimering inom berghanteringen.

« Tillbaka