FRAMTIDENS GRUVA ÄR HÄR NU!

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE
SAMMANFATTNING En av de värsta saker som kan hända i en underjordsgruva är en brand. Tiden är knapp och det gäller att sätta människor i säkerhet snabbt. Utan ett stöd för detta är denna uppgift väldigt utmanande och svår att genomföra effektivt. Hur kan människor varnas? Hur vet man vem som är medveten om faran och vem som inte är det. Hur vet man vilka som är i säkerhet och inte? Den automatisering och optimering som har gjorts i dagbrott och ovanjordsprojekt under 30 år sker just nu under jord. Säkerhetssystemen som tidigare har varit relativt underutvecklade i underjordsmiljöer har numera tagit jättekliv i och med den rådande digitaliseringen. Förutom en förbättrad säkerhet, innebär detta stora möjligheter för gruv och tunnelindustrin att ta produktionseffektiviteten till nya höjder på ett säkrare sätt. Genom att kunna stänga loopen mellan skiftplaner och verklighet, integrera maskin och sensordata samt visualisera allt detta tillsammans med positionen av människor, fordon, maskiner och utrustning under jord i 3D kan både gruvledning såsom gruvpersonalen under jord få tillgång till beslutsstöd och därigenom ta bättre och snabbare beslut och därigenom öka sin konkurrenskraft. Denna artikel beskriver hur Mobilaris arbetar med sina revolutionerande lösningar för att ta gruvindustrin ut ur mörkret.

English title: THE MINE OF THE FUTURE IS HERE NOW!

« Tillbaka