Framtidens energilager för hållbara städer

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Skanska har lång erfarenhet och egen expertis på olika typer av markbaserade
energilager. Det senaste vi har utvecklat är en ny produkt TES (Thermal
Energy Storage).
• Ett robust energilager som ”Flyttar energin till framtiden”
• Nyttor skapas för en stad och region • Produktion sker med mycket stor operationell effektivitet • En produkt för det hållbara samhället TES är en helt ny typ av underjordisk energibank som utvecklats av experter inom Skanskakoncernen. Produkten är patenterad runt om i världen och är en långsiktigt hållbar produkt för lagring av värme och kyla i storstadsmiljöer och för regioner som kopplas samman till befintliga och/eller nya fjärrvärme- och fjärrkylasystem. TES tar tillvara på överskottsenergi från framförallt sommarhalvåret när energipriserna är låga, och laddas sedan ur när priserna är höga och behoven stora. TES ökar dramatiskt mängden förnybar och återvunnen energi i energisystemet. Systemet är också kompatibelt med exempelvis biokraft, och avfallskraftvärme, geotermi, vind och sol-el samt solvärme. TES har en värmeeffekt motsvarande halva eleffekten från en kärnkraftreaktor och arbetar med mycket höga temperaturer på energibäraren. Energi matas in med varierande effekt under lång tid, men kan även matas ut med mycket hög effekt när behov finns.

« Tillbaka