FRAMTIDA BORRSYSTEM – STYRD SKARVLÖS BORRNING UNDER JORD

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Att bryta järnmalm på stora djup är en utmaning som försvårar och fördyrar brytningsprocessen. LKAB har idag stort fokus på att effektivisera hela processkedjan för att göra underjordsbrytning av malm så effektiv som möjligt. En viktig del i brytningsprocessen är borrtekniken inom produktionsborrning av spränghål. Det förra stora tekniksprånget för LKAB med inriktning mot borrteknik var introduceringen av den vattendrivna borrhammaren utvecklad av dotterbolaget LKAB Wassara. Tekniken möjliggjorde att raka borrhål kan borras i en kransformation till en längd av 55 meter till skillnad från tidigare 28 meter. Detta medförde att varje krans ger ifrån sig drygt åtta gånger mer malm än tidigare. Tekniken var fullt implementerad i mitten av 1990-talet. Nästa stora tekniksprång för LKAB är att utveckla ett borrsystem för styrd borrning med coiled tubing teknik som i sin tur möjliggör skarvlös borrning. Borrstålet är upplindat på en trumma istället för lösa borrör vilket helt eliminerar skarvning av borrör och på så sätt effektiviserar borrprocessen. Att mäta och styra borrningen ger förutsättning till nytt utseende på borrkransen så att hålen kan borras till större del parallella. Detta bidrar till jämnare fragmentering, minskad gråbergsinblandning i malmen och möjlighet till ökad skivhöjd. Kontinuerlig inmätning av hålen ger också potential för ökad digitalisering av brytningsprocessen.

English title: FUTURE DRILLING SYSTEMS - CONTROLLED JOINTLESS UNDERGROUND DRILLING

« Tillbaka