Fragmentering i bergtäkter

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2002
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I Sverige producerades 1999 ca 80 Mton ballast. Andelen krossat berg ökar och utgjorde samma år ca 40 Mton. Många stenbrott producerar för mycket fint material som ofta måste kasseras. AndelenPå SveBeFo pågår ett forskningsprojekt [1] vars syfte är att undersöka hur finandelen uppstår vid sprängning samt att finna en teknik att reducera den. Engagerade forskare är Victoria Svahn som doktorand vid Chalmers och Mats Olsson, SveBeFo. Projektet finansieras förutom av SveBeFo även av SBUF, GMF samt Vägverket och Banverket. Dyno Nobel och NCC bidrar med naturaresurser. Några hypoteser hur finanden bildas har ansatts som utgångspunkt, nämligen att den uppkommer genom: • Uppkrossning närmast hålen • Nötning mellan sprickplan • Autogenkrossning (block krockar med varandra under lossbrytningen) • Sprängskador från tidigare rad Vissa hypoteser kan endast undersökas genom modellförsök. Därför består projektet både av modellförsök och fältförsök. Chalmers ansvarar för modellförsöken och SveBeFo för fältförsöken. Modellförsöken genomförs genom sprängning av ett antal flerfärgade betongcylindrar där ett spränghål placerats i centrum av cylindrarna. Försöken utförs i en container där väggarna klätts med gummimattor. Efter sprängning siktas materialet för fragmenteringsanalys och en bestämning var i cylindern finandelen producerats. Detta föredrag beskriver uppläggningen och resultaten av ett antal fältförsök. Vi hoppas kunna leverera ett fullständigt föredrag med resultatet från alla fältförsök i samband med registreringen på BK-dagen.

« Tillbaka