Förbättrad tunneldrivningskvalitet genom noggrannare borrning

Författare / Author
Konferens / Conference
År / Year
1996
Sammanfattning / Summary
SE
Vid tunneldrivning ställs entreprenörer återkommande inför frågan: hur
kan vi utföra arbetet effektivt men samtidigt uppnå hög kvalitet? De två studier som jag här utnyttjar som exempel har gjorts i Italien
och Finland. I båda undersökningarna har man jämfört tunnlar som drivits med hjälp av data- eller manuell styrning. I den italienska studien /Daniel Castano/ önskade man eliminera alla andra faktorer förutom borrningsnoggrannheten. Bergarten uppskattades med hjälp av den sk. HCF -faktorn . Med denna faktor anges. hur många procent av borrhålshalvorna är synliga efter salvans sprängning . I denna undersökning beaktades endast de salvor som hade HCF-faktorn över 40%.

« Tillbaka