FIA - Med fokus på förändring

Författare / Author
Företag / Affiliation
FIA
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
FIA grundades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket och Banverket i december 2003. Förkortningen FIA står för förnyelse i anläggningsbranschen. FIA vill samla hela den svenska anläggningsbranschen från beställare till enskilda entreprenörer, kring insikten om att en förändring och förnyelse är nödvändig. Det gäller såväl öppenhet och arbetssätt som kompetens- och kvalitetsutveckling. Senast år 2010 skall branschen ha genomgått en sådan förnyelse.

« Tillbaka