Eurometaux

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1994
Sammanfattning / Summary
SE
Eurometaux representerar EU-ländernas gemensamma intressen inom
ickejärnmetallområdet.
Eurometaux är kontaktorgan mellan industrin och EU-kommissionen i
frågor som berör ickejärnmetallindustrin direkt eller indirekt.
Inom EU-länderna består gruv-, primär- och sekundärsmältverk, raffinaderier och halvfabrikatsverk av omkring 3 000 anläggningar med ca 300 000 anställda. Omsättningen rör sig kring 30 M ECU

« Tillbaka