Erfarenheter från navigation och tunnelprofilmätningar i Skandinavien och Finland

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Sammanfattning / Summary
SE
Under 2007 introducerade Atlas Copco en integrerad tunnelskanner/profiler. Tunnelskannern som är integrerad i
styrsystemet monteras på bergborrningsaggregaten, och ersätter de tidigare förekommande varianterna av ickeintegrerad
skannerutrustning. Atlas Copco Tunnel Profiler, som systemet heter, används idag av flera entreprenörer vid olika projekt i Skandinavien och Finland. Atlas Copco Tunnel Profiler kan skanna en tunnel på 65m2 på bara 5 minuter och är naturligtvis integrerad med det datoriserade styrsystemet för bergborrningsaggregaten, vilket medför att resultatet av skanningen omedelbart finns tillgängligt för analys på dataskärm i borraggregatet samt i Tunnel Manager, Atlas Copcos programvara för tunnelplanering. Under 2008 introducerades en metod att navigera bergborraggregatet med en, i styrsystemet integrerad, totalstation. Totalstationsnavigering används även den av flera entreprenörer i bland annat Skandinavien och Finland. Att använda totalstation vid navigering är i sig inte något nytt, men då denna integrerats med styrsystemet ges möjlighet för enskilda operatörer att använda denna metod, utan direkt assistans av en utsättare. Totalstationsnavigering ger en mycket exakt angivelse av borraggregatets position i förhållande till tunneldesignen. En noggrannhet på +/-1cm, att jämföras med de +/-10cm som vanligen fås med den traditionella metoden med tunnellaser och siktplattor på borraggregatets matare. I Atlas Copcos koncept ”High Precision Tunnelling” ingår förutom Totalstationsnavigering och Tunnel Profiler, även: • Programvara för tunnelplanering: Tunnel Manager, Tunnel Manager PRO samt Tunnel Manager MWD • Measurement While Drilling (MWD) – insamling av olika borrdata och tolkning av dessa för att exempelvis tidigt kunna identifiera variationer i berget. • Rig Remote Access (RRA) – är ett stöd för trådlös eller trådbunden kommunikation mellan borraggregat och planeringskontor. Att kunna skicka planeringsdata till aggregatet och att samtidigt kunna få loggfiler skickade från aggregatet till kontoret, samt möjlighet att från en extern dator logga in i borraggregatets styrsystem, och titta på menybilder, se inställningar och på distans kunna felsöka och planera åtgärder. High precision tunnelling

« Tillbaka