ERFARENHETER FRÅN INSAMLING AV MÄT-, KARTERINGS- OCH PRODUKTIONSDATA I STORA TUNNELPROJEKT SAMT FÖRSLAG PÅ FRAMTID

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2020
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Dahlgren & Mejner Teknikkonsult AB besitter många års erfarenhet av olika system för insamling av mät-, karterings- och produktionsdata från flera stora tunnelprojekt. Med produktionsdata menas i det här fallet information om sprängsalvor, injektering, bultning, sprutbetong och andra förstärkningsåtgärder. I många fall finns det ett värde i att kombinera produktions- och mätdata, till exempel för vibrationsprognoser eller uppföljning av injektering och inläckage. I andra fall kommer informationen att användas i projektets driftcykel eller vara en del av relationshandlingarna. Hur data kommer in från dessa projekt är mycket varierande beroende på beställar-organisation, mätkonsult och entreprenör. Ofta är det komplicerat att samla in denna data. Leveranser av data har också undermålig kvalité, som svårlästa handskrivna noteringar. Insamlingen bör digitaliseras och automatiseras. Beställarorganisationerna bör kravställa digital leverans av all data redan i upphandlingarna, även om själva insamlingen av data sker manuellt. Detta bör ske via ett så kallat API eller meddelandesystem, som båda förklaras på ett pedagogiskt sätt i rapporten. En automatiserad och digitaliserad datainsamling leder till: • effektivare informationsutbyte • förbättrade analysmöjligheter • högre kvalité på informationen • billigare datainsamling

English title: EXPERIENCES IN COLLECTING MEASUREMENT, ROCK AND PRODUCTION DATA FROM LARGE TUNNEL PROJECTS AND ITS FUTURE

« Tillbaka