Erfarenheter från byggande av två succé tunnlar utförda med olika entreprenadformer

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2009
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Norrortsleden var en efterlängtad väg redan på 1950-talet. Behovet av att knyta samman de radiella stråken E4
Uppsalavägen och E18 Norrtäljevägen med tvärförbindelser började redan då bli tydligt. Vägen fanns därför
med i regionplanen 1958 och har alltsedan dess funnits med i Storstockholms infrastrukturplaner, ibland som en del av ”Kungshattleden”, ibland som en del av ”Yttre tvärleden” men alltid med en viktig funktion att fylla även i sig själv. Under decenniernas gång har projekteringen drivits med olika intensitet. Särskilt under 1970-talet var planerna långt framskridna. Beslut om byggstart fattades i mars 2002 och i september samma år togs det första spadtaget. När Norrortsleden den 4 oktober 2008, öppnade för trafik fyllde projektet 50 år och vägen var mer efterlängtad än någonsin. Norrortsleden har varit ett lyckat projekt. I en tid och en bransch som präglats av förseningar, fördyringar och långsam utveckling har Norrortsleden genomförts inom eller i vissa delar före fastställd tidplan, under budget och med en väg i toppklass som synligt resultat. Vad är då orsakerna till att projektet lyckats? Vi vill här föra fram vår syn på några viktiga framgångsfaktorer.

« Tillbaka