Erfarenheter av Sandvik Alpha

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2005
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
I samband med BK 2004 presenterade vi ett föredrag med titeln: "Ökade krav kräver nytänkande." Där uppmärksammades den moderna teknikens möjligheter och inverkan på vår produktutveckling. Sandvik Alpha nämndes som exempel på en produkt där nytänkande och nya utvecklingsvägar använts. Den "syntetiska" testningen av produkten med bl.a. FEM analys gav oss indikationer om vilka resultat vi kunde förvänta oss uppnå med produkten. Sandvik Alpha har nu funnits på marknaden i ett och ett halvt år och här redovisar vi erfarenheter från några gruvor och tunnelprojekt där verktygssystemet Sandvik Alpha används.

« Tillbaka