Erfarenheter av injektering med Silikasol, Törnskogstunneln

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Kraven på droppfri miljö i samband med nybyggnation av bergtunnlar för väg- och
jämvägstrafik är höga. Tillämpningen av detta har i många tunnelprojekt resulterat i en
ökad mängd tak- och väggdräneringar jämfört med prognosen.
Cementinjektering har hittills varit den dominerande tätningsmetoden. Trots stora tekniska framsteg både när det gäller material och utförande lyckas det ofta inte att få fullständig tätningseffekt med enbart cement. Andra material som visat sig effektiva, har på grund av arbetshygieniska skäl och miljöskadande effekt inte kunnat accepteras. Vissa polyuretanbaserade material har visserligen använts framgångsrikt i många projekt, men på grund av osäkerhet om hur organismer påverkas och av kostnadsskäl har inte heller detta material kunnat användas i obegränsade mängder. Silikasol har potential att klara fintätning av tunnlar. I projekt Tömskogstunneln har silikasol använts vid förinjektering i delar av tunnlarna. Dessa injekteringar är de mest omfattande som har utförts hittills med det nya materialet.

« Tillbaka