Erfarenheter av datoriserade rikt- och positioneringssystem på tunnelriggar

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1996
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid upphandlingen av Lundbytunneln ställdes krav på de tunnelriggar som skulle
användas. Riggarna skulle vara utrustade med datoriserade rikt- och
positioneringssystem .. Dessa skulle underlätta för borraren att uppnå de krav som
ställdes på borrtoleranser samt ge möjlighet till utvärdering av -otförd borrning genom loggning av borrningen. Skanska valde att i detta fall införskaffa borriggar från Atlas Copco. Två stycken Robot Boomer 185 utrustade med Atlas egna system för rikt och positionering samt en Racket Boomer 353E utrustad med Bever Data från norska Bever Control. Den grundläggande skillnaden mellan systemen är att Atlas Copco:s system är konstruerat för automatisk borrning, d v s automatisk rikt och positionering samt borrning, medan Bever Data är ett passivt system. Borrningen sker här manuellt med Bever Data som ett hjälpmedel för rikt och positionering vid borrningen. Atlas system går att köra manuellt på samma sätt som Bever.

« Tillbaka