EPIROC MOBILE MINER – HARD ROCK CUTTING IS NOW A REALITY

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
EN

SUMMARY
Drill and blast has developed to become a very fast, safe and versatile method for mining and tunneling. However, the method has a few shortcomings regarding full automation and other areas, which has reignited interest in mechanical rock cutting systems such as the Mobile Miner. In this paper, we will point out the more pronounced reasons for using these cutting systems and clarify the definition of mobile miner equipment. The young generation may not associate Epiroc (part of the Atlas Copco Group) with mechanical rock cutting, but the fact is that apart from a highly active raise borer business, Epiroc has since the early 1970s always focused on advanced rock cutting machinery. We will give examples from this interesting and ongoing history. Finally, being the main focus of this paper, we will describe the present Mobile Miner projects which Epiroc runs together with customers in different parts of the world.

Svensk titel: ATLAS COPCO TAR MEKANISK BERGAVVERKNING TILL NY NIVÅ MED MOBILE MINE
Efter lång erfarenhet med stigortsborrning och andra ortdrivare som tunnelborrningsmaskiner har vi utvecklat en ny maskintyp, Mobile Miner, för kontinuerlig bergavverkning. Mobile Miner är en produktfamilj för tunneldrivning i hårda bergarter som har högre indrift till en kostnad jämförbar med traditionell borra- och sprängmetodik. Efter fälttester i Kvarntorp testgruva, hos kund i Sydafrika samt laboratorietester vid Colorado School of mine, USA, konstaterar vi att Mobile Miner utrustad med ståldiskkuttrar har en stark framtid i underjordsgruvor både inom tunneldrivning och malmproduktion. Genomsnittlig indrift var över förväntan vid de första testerna. Berget i testgruvan är dock väldigt frakturerat, vilket är en stor fördel vid mekanisk bergavverkning. För en större sannolikhet vid mindre gynnsamma bergförhållanden kan vi göra ett antagande som utgår från halverad indrift jämfört med testgruvan. Inkluderar vi störningar som skiftbyten kan vi räkna på en teoretisk utnyttjandegrad på 60 % och ändå se likvärdig indrift per skift som vid konventionell bergavverkning med borra- och spräng-metodik. Tunnelprofilen är inte fast utan kan anpassas utifrån behov då borrhjulet gör instick för att avverka berget. Utan användning av sprängmedel får vi ett mer stabilt berg med mindre seismisk aktivitet. Tekniken ger inget underberg och väldigt lite överberg, vilket är fördelaktigt vid exempelvis vägtillredning.

« Tillbaka