Engelska kanaltunneln - Teknisk redovisning samt lägesrapport

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1989
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Beslut ombyggnation av kanalförbindelsen togs 1985-01-20, alltså
nästan precis 4 år sedan. Ordern var att sätta igång med projektet
omedelbart. Januari 1986 valdes Eurotunnelgruppens förslag till
förbindelse. Denna projektredovisning är fokuserad på tunnelbyggnadstekniken samt redovisning av dagsläget på byggarbetsplatsen. Inledningsvis skall dock mer generell information lämnas. Kanaltunnelförbindelsen är helt spårbunden och det går en tunnel med ett spår i vardera riktningen. Det byggs en terminal i vardera änden av förbindelsen , se figur 1, och genom denna terminal slussas de normala tåg som kan trafikera tunneln och de speciellt byggda skytteltågen som trafikerar enbart tunneln. Dessa skytteltåg är lastade med bilar och människor för resa mellan Dover och Calais.

« Tillbaka