En spännande bergschakt - nära till akuten. Kvarteret Skytteparken i Stockholm

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2007
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Vid torget norr om Södersjukhusets entre bygger Svenska Bostäder totalt 126 nya lägenheter.
Bebyggelsen består av tre punkthus med sammanlagt 73 studentlägenheter och ett bågformat
hus med 53 ordinarie lägenheter. Punkthusen avgränsar torgets norra sida. Mellan husen finns gröna gårdar med utsikt över bostadsparken i norr. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in sommaren 2007. Byggaren är Skanska Hus, Stockholm Nord. Skanska Teknik står för projektering av stomme över grundplatta samt stornkomplettering. Projektet är en totalentreprenad. Kunden är Svenska Bostäder men Locum kommer att äga garageutrymmen i den nya fastigheten. För grundläggningsarbetet har Skanska anlitat Frentab som underentreprenör vilka även ansvarar för konstruktionen. Frentab har i sin tur anlitat Skanska Teknik i geo- och bergfrågor. Losshållningen har utförts av Uppländska Bergborrning AB. Detta föredrag beskriver utförandet av bergschakten samt förstärkningen av bergslänterna som utfördes endast 0,5 m från plintarna för det befintliga parkeringsgaraget vars övre däck även utgör torget framför Södersjukhusets huvudentre och entren till akutmottagningen. Figur 1 visar nybyggnationerna och figur 2 visar arbetsplatsen.

« Tillbaka