EN NY ERA AV INITIERINGSSYSTEM FÖR SPRÄNGNING REDUCERAR SÄKERHETSRISKER, KOSTNADER OCH MÖJLIGGÖR AUTOMATISERAD LADDNING

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2018
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE

SAMMANFATTNING
Produktionssprängning under jord innehåller ofta situationer med ökade säkerhetsrisker. Detta är särskilt uppenbart i anslutning till ihopkoppling av initieringssystemet. Särskilt vid s.k. skivrasbrytning, krävs att ihopkoppling av salvan sker i närheten av kanten av rasmassorna och vanligtvis ovanför en bergmassa som är benägen att röra sig. I den här miljön uppstår situationer där rasmassorna från tidigare sprängning faller ut, förbi området där nästa ”ring” i skivpallen ska laddas och kopplas. Det är hög sannolikhet för att borrhål i dessa ringar och i dessa miljöer kräver omborrning. Att ha en operatör som återinträder i dessa områden för omborrning är både en mycket dyr operation och innebär dessutom en hög säkerhetsrisk. Ytterligare svårigheter kan uppstå på platser i gruvan som är utsatta för seismisk aktivitet. Dessa aktiva områden kräver ytterligare styrningskontroller, inklusive uteslutningszoner för att begränsa exponeringen av personal för nedfallande sten och ras. Traditionella sprängningsmetoder inom dessa områden kräver att en operatör kommer åt det farliga området enbart för att utföra ihopkopplingen av initierings-systemet, för att kunna avfyra nästa salva i skivraspallen. Oricas trådlösa elektroniska initieringssystem eliminerar dessa högriskprocesser och underlättar utveck-lingen av automatiserad laddning. Systemet möjliggör sprängning, varigenom borrhålsprimrar initieras direkt genom trådlös kommunikation, och därmed behövs ingen fysisk ihopkoppling av salvan. Genom att eliminera behovet av kablar eller slangar som ska kopplas ihop, behöver man ej längre tillgång till det farliga instabila området. Trådlös elektronisk initieringsteknik introduceras nu i verkliga produktions-miljöer runt om i världen efter att systemet framgångsrikt utvecklats och testats.

English title: A NEW ERA OF BLASTING INITIATION SYSTEM REDUCES SAFETY RISKS, COSTS AND MAKES AUTOMATED CHARGING

« Tillbaka