Elektroniksprängkapseln gör skillnad

Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2016
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Elektroniksprängkapseln har funnits på marknaden i över två decennier. Första
testen skedde redan under 80-talet men som med många nya produkter
har det tagit tid att etablera den på marknaden. Särskilt i vår branch kan man
tydligt märka av denna konservativa inställning. Priset per kapsel har också använts som argument mot produkten medan leverantörerna enträget trummat begreppet ”totalekonomi” som ett mantra. Nu, efter ett antal år har den visat vad den kan uträtta och fler och fler använder sig av denna produkt – och tjänar pengar! Vi ser även kunder som tar beslutet att helt gå över till elektroniksprängkapslar. Nyttan man inledningsvis haft med elektroniska sprängkapslar har i Norden främst varit i projekt med komplicerade sprängningar i miljöer där vibrationsgränsvärden varit styrande för sprängningsarbetet. Nu är det inte bara vid sådana tillämpningar som elektroniksprängkapseln kommer till sin fördel. Säkerhet En av förtjänsterna med dessa system är att man innan skjuttillfället kan kontrollera att alla tändare är inkopplade och fungerar vilket innebär att risken för dolor minskar. Detta är särskilt viktigt vid tyngdtäckning vilket kan skada kopplingsblock och ledare, oavsett vilket tändsystem man använder I jämförelse med den elektriska sprängkapseln innebär elektroniksprängkapseln även kraftigt reducerad risk för påverkan från t.ex. elektromagnetiska fält, krypströmmar och statisk elektricitet. Miljö, omgivningspåverkan Möjligheten till kontroll är en av förtjänsterna. I projekt som Citybanan, där vibrationsgränsvärden var styrande men där man ändå lyckats gå med längre salvor än beräknat. Detta tack vara att man med elektroniksprängkapseln och smart tändsättning kan undvika samverkan mellan hål. Vi har även sett motsvarande tillämpning ovanjord där större salvor kan skjutas vid färre tillfällen och man kapar ställtider i alla led. Produktion och ekonomi När det gäller fragmentering i bergtäkter exempelvis finns det stora förtjänster att göra även där. Ett jämnare styckefall samt att lastbarhet och krossbarhet ökar. Under jord har nya försök visat, och detta är ju i sig ingen nyhet, att med momentan sprängning av konturen erhåller man en betydligt bättre kontur som i sin tur ger minskade förstärkningskostnader. Sammanfattning Alla bergprojekt och sprängarbetsplatser har inte samma behov men de flesta kan hitta tillämpningar för elektroniksprängkapseln. Väger man samman möjliga förtjänster, både på lång och kort sikt, bör det i många projekt ge en bättre totalekonomi att använda elektroniksprängkapseln.

« Tillbaka