Elektrifiering - vägen mot en dieselfri underjordsmiljö

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
2017
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Dagens nya dieselmotorteknik (Steg 4) gör drift och underhåll av dieselutrustning
underjord mer utmanande och mycket dyrare än någonsin tidigare, samtidigt
som det stretchar dieseltekniken till sin praktiska gräns. Inom underjordgruvindustrin är det tydligt att vi är nära slutet av dieseleran. Åtstramningar av hälso- och säkerhetsföreskrifter på grund av ökad medvetenhet kring dieselutsläppens negativa hälsoeffekter driver gruvföretagen att accelerera arbetsplatsmiljöförbättringar för att minska dieselutsläpp och där är elektrifiering någonting som ofta kommer upp på bordet. Som världens ledande leverantör av underjordsgruvutrustning är Atlas Copco dedikerade till att införa nya, produktiva och innovativa produkter som tillför värde till våra kunders verksamhet. Även om det är långt kvar till ett teknikskifte över hela produktfloran så vet vi att vi i, den nyligen lanserade, lastmaskinen ST7 Battery har en produkt som väl uppfyller kraven för några av våra kunder att förbli konkurrenskraftiga i det här utmanande affärsklimatet. Övergång till elfordon ställer nya krav både på oss som OEM och kunderna/ användarna. Olika typer av kompetens och mind-set krävs. Vilka är de olika tekniker som finns idag för utsläppsfri utrustning och vilka är för och nackdelar med dessa olika tekniker? Hur ser framtiden ut och vilka är de största utmaningarna som den underjordsgruvindustrin står inför på vägen mot en dieselutsläppsfri miljö? Vilken typ av fordon är mest lämpade att elektrifiera elektrisk från utifrån ett prestanda samt finansiellt perspektiv? Detta är vad vi vill belysa i ett föredrag på BK i Mars 2017.

« Tillbaka