Efter Dennis - konsekvenser för branschen

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1998
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Det i februari 1997 skrotade Dennispaketet har dock i delar levt vidare. Snabbspårvägen
mellan Gullmarsplan och Alvik närmar sig sin fullbordan. Järnvägsutbyggnaderna
fortskrider och sista delen av Mälarbanan Kallhäll - Kungsängen
fick i december 1997 klartecken av Regeringen. Av vägprojekten fortskrider Yttre Tvärleden i reducerat tempo. lårets sista skälvande dagar tecknades så avtal om finansiering och byggandet av Arstabron för järnvägen och det första stora tunnelprojektet för vägar - Södra Länken, ett bygge för 6,5 Mdr. Detta är Sveriges hittills största och mest komplicerade vägprojekt som innehåller bergtunnlar, betongtunnlar, broar, öppna vägar och omfattande installationer.

« Tillbaka